Robotixar Academy cover photo
Robotixar Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

8 คอร์ส

Robotixar Academy
สถาบันเสริมทักษะเด็ก ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันเสริมทักษะเด็ก ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

8 คอร์ส