Robotixar Academy cover photo
Robotixar Academy

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

8 คอร์ส

Robotixar Academy
สถาบันเสริมทักษะเด็ก ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันเสริมทักษะเด็ก ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

8 คอร์ส