พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์ cover photo
พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์
พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์
นักเขียน Best Seller เกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด และพัฒนาตนเอง เจ้าของหนังสือเขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที และเจ้าของ สนพ. เข้าใจง่ายใน 3 นาที
ตั้งแต่เด็กชอบเขียนไออารี่ และอ่านหนังสือหลากหลายประเภท ยกเว้นหนังสือเรียน ตกตะกอนตัวเองได้ว่า “ไม่ชอบการนำเสนอแบบวิชากรจ๋า ศัพท์เฉพาะเยอะ ๆ” จึงเกิดคำถามว่า “ทำไมเราต้องพูดอะไรให้มันยากด้วย ชีวิต” จึงเป็นที่มา การเขียนหนังสือวิชาการแต่ไม่วิชาการ ในรูปแบบ เข้าง่ายใน 3 นาที หนังสือทุกเล่มในสำนักพิมพ์ อ่านสารบัญจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดภายในเล่ม เพียงแค่ 3 นาที เพราะเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เขียนเหมือนเล่มให้ฟัง จบปริญญาตรี และโทจาก Sydney ประเทศ Australia เข้าใจชีวิตของนักเรียนที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยสุด ๆ พนักงานบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ ในระดับผู้บริหาร เข้าใจชีวิตลูกจ้างสุด ๆ จึงเป็นที่มา ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตัวเอง ผ่านงานเขียน ที่เข้าใจง่ายสุด ๆ กว่าเล่มใดในร้านหนังสือ โดยอิงหลักวิชาการ แต่ถ่ายทอดออกมาไม่วิชาการ และต้องนำไปใช้ได้เลย (ใส่น้ำร้อนแล้วรอ 3 นาที)

  ประวัติโดยย่อ
  - จบปริญญาตรี และโทจาก Sydney ประเทศ Australia
  - พนักงานบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ ในระดับผู้บริหาร
  - นักเขียน Best Seller เกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด และพัฒนาตนเอง
  - เจ้าของหนังสือเขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที
  - เจ้าของ สนพ เข้าใจง่ายใน 3 นาที

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส