นันทรัตน์ โมนฤมิตร cover photo
นันทรัตน์ โมนฤมิตร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส

นันทรัตน์ โมนฤมิตร
เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี MelodyPlus
เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 25 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร เป็นเจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี MelodyPlus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 200 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 25 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
    - จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
    - เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี MelodyPlus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 200 คน

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

3 คอร์ส