นันทรัตน์ โมนฤมิตร cover photo
นันทรัตน์ โมนฤมิตร
นันทรัตน์ โมนฤมิตร
เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus
เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 21 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร เป็นเจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 50 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นคนเซี่ยงไฮ้ ที่มาอยู่เมืองไทย 21 ปี เข้าใจวัฒธรรมของคนไทยและความต้องการของคนไทย
    - จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิด้า เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาและการสื่อสาร
    - เจ้าของธุรกิจสถาบันสอนภาษาจีน JiaJiao และโรงเรียนสอนดนตรี Melody Plus มีทีมคุณครูจีนมากกว่า 50 คน

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส