บัณฑิตา พรหมมลมาศ (ครูเจี๊ยบ) cover photo
บัณฑิตา พรหมมลมาศ (ครูเจี๊ยบ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

3 คอร์ส

บัณฑิตา พรหมมลมาศ (ครูเจี๊ยบ)
ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Technical Trade by J.Jeab" และประสบการณ์ใน FOREX มากกว่า 6 ปี
นักลงทุนใน FOREX ประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 7 ปี ผู้ก่อตั้ง www.bunbuntrade.com ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Technical Trade by J.Jeab" ผู้เขียนหนังสือ LET PROFITS RUN เทรดให้เป็นเห็นกำไร ปริญญาโท MBA การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ประวัติโดยย่อ
  - นักลงทุนใน FOREX ประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 7 ปี
  - ผู้ก่อตั้ง www.bunbuntrade.com
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Technical Trade by J.Jeab"
  - ผู้เขียนหนังสือ LET PROFITS RUN เทรดให้เป็นเห็นกำไร
  - ปริญญาโท MBA การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

3 คอร์ส