ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล (อาจารย์โอ๋) cover photo
ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล (อาจารย์โอ๋)
ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล (อาจารย์โอ๋)
ผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบผังพลังงาน ด้านฮวงจุ้ย ฤกษ์ยาม ดวงจีน จาก "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG)
อาจารย์โอ๋ ปรชาติ ธนพรหมศิริกุล จาก "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) ประวัติการศึกษา - จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาและชลประทาน - วิชาการฮวงจุ้ย ดวงจีน และฤกษ์ยาม - วิชาด้านภูมิปัญญาจีน ฮวงจุ้ยชัยภูมิ ฮวงจุ้ยระบบดาว 9 ยุค ฮวงจุ้ยระบบ 64 ข่วย ฮวงจุ้ยซาฮะซี่เก็ก ดวงจีนโป๊ยยี่สีเถียว ฤกษ์ยามระบบซำฮะ ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย อี้จิง การรักษาสุขภาพแบบแผนจีนขั้นพื้นฐาน ผลงาน และประสบการณ์ - ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และหลักการตลาดสำหรับธุรกิจต่างๆ สำหรับที่พักอาศัย หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง ที่พักอาศัยใหม่ และ การปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม บ้าน คอนโด ร้านค้า โรงงาน ที่ดิน สอดคล้องกับธรรมชาติ ผู้คน และ กาลเวลา เพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ อย่างมั่งคั่งและมั่นคง - เจ้าของ Facebook Page "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย การปรับสมดุลกราฟแห่งชีวิต ทั้ง 3 เส้น ผสาน ชะตาฟ้า ชะตาดิน ชะตาคน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างสมดุล - เจ้าของ Youtube Channel "ร้อยเรื่องอยู่" ( LIVING OF THINGS) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์เรื่องอยู่ สนใจดูผลงานอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ https://udmeheng.com

    ประวัติโดยย่อ
    - ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ผู้คน และกาลเวลา หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งที่พักอาศัยใหม่และการปรับปรุงที่พักอาศัยเดิม บ้าน คอนโด ร้านค้า โรงงาน ที่ดิน เพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ อย่างมั่งคั่งและมั่นคง
    - เจ้าของ Facebook Page "ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีเฮง" (UDMEHENG) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย
    - Youtube Channel "ร้อยเรื่องอยู่" (LIVING OF THINGS) แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่าง ๆ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส