ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา) cover photo
ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

2 คอร์ส

ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)
ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี 
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัติการทำงาน - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี - ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค และ - คะแนนโทอิค 980/990 คะแนน CU-TEP 103/120 และ คะแนน TU-GET 880/1000

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำลังศึกษา)
  - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี 
  - ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค 
  - คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 103/120 คะแนน และ TU-GET 880/1000 คะแนน

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

2 คอร์ส