ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา) cover photo
ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

2 คอร์ส

ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)
ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี 
Nuttapong Rutamornchai (Teacher Kava) has been working as an English language teacher and tutor. He graduated with an M.A. in Applied Linguistics for English Language Teaching from King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT). With several years of experience at schools, tutoring schools, and universities, he specializes in course and materials development, language testing and assessment, and teaching integrated English skills and business English. His academic and research interests include English language teaching (ELT), second language vocabulary acquisition, and lexical inferencing.

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี
  - ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค
  - คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 110/120 คะแนน และ TU-GET 880/1000 คะแนน

4.9 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

2 คอร์ส