เขมนัฏฐ์ สิริโชติชนาธิป (เขม) cover photo
เขมนัฏฐ์ สิริโชติชนาธิป (เขม)
เขมนัฏฐ์ สิริโชติชนาธิป (เขม)
เจ้าของเพจ KHEM KOREA ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คน

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของเพจ KHEM KOREA เพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุก ง่าย ใช้ได้จริง! มีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คน
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เขมโคเรีย จำกัด
  - ปริญญาตรี : เอกภาษาเกาหลีโดยตรง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  - ปริญญาตรี : การสอนภาษาเกาหลี ด้วยภาษาต่างประเทศ (Cyber Hankuk University of Foreign Studies กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างฝึกงาน)
  - ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส