Lycan Culture Studio cover photo
Lycan Culture Studio
Lycan Culture Studio
แหล่งความรู้ด้านดนตรี มิวสิคโปรดักชั่น การทำเพลง การบันทึกเสียง การ Mix เพลง
ในฐานะศิลปินและคนที่รักในดนตรี ด้วยความหลงรักมัน เราจึงหาทางค้นหา ว่าเสียงแบบนั้น ซาวด์แบบนี้ มันทำยังไงจนได้คำตอบ และก็เชื่อว่ามีอีกหลายๆ คนกำลังค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นความท้ายทายมากที่เราจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการทำดนตรี เรียนรู้เรื่อง Music Production ต่างๆ Lycan Culture Studio เกิดจากแนวคิดที่อยากจะให้ผู้ที่ต้องการและสนใจในการทำเพลง ได้รู้หลักการ วิธีการทำดนตรี การแต่งเพลง เพื่อสร้างผลงานของตนเองจาก Home Studio หรือแม้แต่ใน Music Studio หรือสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปทำงานในด้านที่ตนเองรักและสนใจได้ Lycan Culture Studio ไม่ได้มุ่งเน้นธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ยังแบ่งปันเทคนิค แรงบรรดาลใจ แนวคิดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ดนตรี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านนี้อีกด้วย ถ้าคุณทำอะไรแล้วรูสึกมีความสุขกับมัน คุณเป็นมนุษย์ที่โชคดีแล้วครับ

    ประวัติโดยย่อ
    - แหล่งความรู้ด้านดนตรี มิวสิคโปรดักชั่น การทำเพลง การบันทึกเสียง การ Mix เพลง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส