ธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์ (ครูหงษ์) cover photo
ธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์ (ครูหงษ์)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

4 คอร์ส

ธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์ (ครูหงษ์)
ผู้เชี่ยวชาญการค้นหาศักยภาพ พรสวรรค์ผ่าน “ลายนิ้วมือ”
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ ก่อนจะมาทำอาชีพ นี้ครูหงษ์ได้ทำมามากกว่า 16 อาขีพ เพราะตามหาตัวเองไม่เจอ อาชีพสุดท้ายกว่าจะมาเป็น "นักวิเคราะห์ลายนิ้วมือ" ได้เป็น ติวเตอร์ มาก่อน นี่เป็นสาเหตึทำให้ ผู้ปกครอบทุกท่านเรียกว่า ครูหงษ์ อีก 1 เหตุผล ที่ทำให้ครูหงษ์มาทำอาชีพนี้คือ นักเรียน แลดผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักถามครูหงษ์ว่า ลูกของพวกเขา ควรทำอาชีพ อะไรดี ?? จากงายวิจัยที่ครูหงษ์ค้นพบ กว่า 90% ของคนบนโลกใบนี้ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร และ ทำอะไรดี จึงค้นพบว่า มีนวัตกรรม และ Know How อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถ ช่วยเหลือผู้คนได้จริง คือ การสแกนลายนิ่วมือ เพื่อค้นหาศักภาพแฝง เพราะลายนิ้วมือของคนเรา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต และ ก่อตัวเชื่อมโยงการสมองของมนุษย์ จึงสามารถบอกได้ถึง บุคลิกภาพ จุดเด่น ความถนัด พรสวรรค์ หรือ ความสามารถ ของคนแต่ละคน ครูหงษ์มีความฝันที่ อยากเป็นคนหนึ่งในการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จึงใช้เวลา 3 ปี ในการเขียนหนังสือ เผยแพร่ ศาสตร์นี้ให้คนไทยรู้จักมากขึ้น ชื่อว่า "ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นเงินล้าน" ซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดหวัง หนังาอเล่มนี้ ได้ติดเป็น Best Seller ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมามากว่า 10,000 คน ทำไมครูหงษ์ถึงทำ แคมป์ ผู้นำ สำหรับวัยรุ่น (11 - 17 ปี) ครูหงษ์ พบว่า เด็กไทยเป็นเด็กที่ฉลาด และมีศักยภาพมากมายมหาศาล (จากที่เห็นในเล่มรายงาน หลังจ่กสแกน ลายนิ้วมือ) แต่เหตุใด?? ทำไมเด็กไทยเรายังไม่ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่เด็กไทยขาดคือ วิธีคิด(mindset) ความมั่นใจในตัวเอง ขาดเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นที่มาในการ สร้างแคมป์เด็ก Super Leader Camp มาแล้ว 13 ครั้ง หลังจากเด็กๆเข้าแคมป์ จากเด็กติดเกมส์ กลายเป็นหัวหน้าห้อง จากสอบตก กลับไปตั้งใจเรียน และได้ เอนส์ติดหมอ จากไม่มีเป้าหมาย กลายเป็น หัวหน้าห้อง ครูหงษ์ อยากให้เด็กไทย ทั่วประเทศได้รับสิ่งดีดีนี้ จึงสรุปเป็นเคล็ดลับ สำหรับเด็กวัยรุ่นที่ใครๆ ก็เรียนรู้ได้ และเรียนที่ไหนก็ได้ ผ่าน Skillane เพื่อเป็นแสงสว่าง พัฒนา เปลี่ยนแปลง ประเทศไทย เราในอนาคต

  ประวัติโดยย่อ
  - ครูหงษ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาพรสวรรค์ และ ศักยภาพ ผ่านนวัตกรรมการสแกนลายนิ้วมือ
  - เทรนนิ่ง โค้ชชิ่งและเปลี่ยนแปลง (Transform) มา 3000 ครอบครัว
  - อยู่ในวงการการศึกษา และ คลุกคลี กับผู้ปกครองและเด็กมากกว่า 10 ปี
  - นักเขียน Best Seller "ค้นพบ พรสวรรค์ ปั้นเงินล้าน"
  - วิทยากร สัมมนา "Map your Talent"ที่จัดมามากกว่า 40 ครั้ง
  - Founder บริษัท เบรเนอร์ยี่ จำกัด (Brainergy Co.ltd)
  - Founder Super Leader Camp for Teen
  - Founder สัมมนา หัวข้อ Goal Setting for Teen
  - Founder สัมมนา Successful Parenting

4.5 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

4 คอร์ส