วินิจ ลิ่มเจริญ cover photo
วินิจ ลิ่มเจริญ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

2 คอร์ส

วินิจ ลิ่มเจริญ
เจ้าของหนังสือ Best seller "Low Cost Marketing"
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ปริญญาโท MBA การตลาด จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง - เจ้าของกิจการ Ninebags ซ่อมกระเป๋าทุกชนิด เป็นอันดับ 1 ในทุกช่องทางการค้นหาทั้ง Online และ Offline - มีความเชียวชาญในการทําตลาดแบบต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึงสื่อโดยไม่ต้องใช้เงิน เช่น ออกรายการทีวี และเคเบิลทีวี มากกว่า 10 รายการ ลงบทความในนิตยาสาร มากกว่า 20 เล่ม - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ช่วง DIY 1 เดือนเต็ม - สร้างกระแสกระเป๋าใส่อูคูเลเล่ในรูปแบบของแฟชั่น มียอดขาย 3,000 ใบในเวลา 3 สัปดาห์ - ปัจจุบันจัด Workshop ทําความสะอาดและซ่อมกระเป๋าให้กับผู้สนใจ ซึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที 14 - นํากิจการ Ninebags เข้าประกวด ECO Design ครั้งที่ 3 จัดโดย สวทช เข้ารอบชิงชนะเลิศ -ได้รับเชิญจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เพื่ออบรมเรื่องกระเป๋าให้กับนักเรียน - เป็นทีปรึกษาให้กับกระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า 20 แบรนด์ - ผู้เขียนหนังสือติดอันดับขายดี Low cost marketing ฉีกทุกกฏ งดใช้ตังค์ ทํากิจการให้ดังในทุกช่องทาง - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน - อาจารย์บรรยายวิชาการโฆษณาและ E- Commerce นักศึกษา คณะศิลปศาสาตร์ดุริยางค์ศาสตร์ ชั้นปีที 2 - วิทยากรรับเชิญบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษา ในหัวข้อการทําการตลาด, การเริ่มต้นประกอบธุรกิจของตัวเองในยุคปัจจุบัน

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของกิจการ Ninebags ซ่อมกระเป๋าทุกชนิด เป็นอันดับ 1 ในทุกช่องทางการค้นหาทั้ง Online และ Offline
  - มีความเชียวชาญในการทําตลาดแบบต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึงสื่อโดยไม่ต้องใช้เงิน เช่น ออกรายการทีวีและเคเบิลทีวี มากกว่า 10 รายการ
  - ลงบทความในนิตยาสารมากกว่า 20 เล่ม
  - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ช่วง DIY 1 เดือนเต็ม
  - เป็นทีปรึกษาให้กับกระเป๋าแบรนด์เนม มากกว่า 20 แบรนด์
  - ผู้เขียน หนังสือ ติดอันดับขายดี Low cost marketing ฉีกทุกกฏ งดใช้ตังค์ ทํากิจการให้ดัง ในทุกช่องทาง
  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขต ตลิ่งชัน
  - อาจารย์บรรยายวิชา การโฆษณาและ E- Commerce นักศึกษา คณะศิลปศาสาตร์ดุริยางค์ศาสตร์ ชั้นปีที 2
  - เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษา ในหัวข้อการทําการตลาด, การเริ่มต้นประกอบธุรกิจของตัวเองในยุคปัจจุบัน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

2 คอร์ส