หลี หยินเยี่ย (YinYan Li) cover photo
หลี หยินเยี่ย (YinYan Li)
หลี หยินเยี่ย (YinYan Li)
ผู้จัดการโรงเรียนสอนภาษาจีน การันตีผลคะแนนการสอบ HSK จากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนได้คะแนนระดับสูง
ผู้จัดการ โรงเรียนสอนภาษาจีน Mandarin House จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน Sichuan University ประสบการณ์สอน 6 ปี การันตีผลคะแนนการสอบ HSK จากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนหลายคนแล้วส่งไปสอบได้คะแนนระดับสูง

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้จัดการ โรงเรียนสอนภาษาจีน Mandarin House
  - จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน Sichuan University
  - ประสบการณ์สอน 6 ปี
  - การันตีผลคะแนนการสอบ HSK จากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนหลายคนแล้วส่งไปสอบได้คะแนนระดับสูง

3.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส