สถาบัน ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร cover photo
สถาบัน ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร

4.2 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

3 คอร์ส

สถาบัน ธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร
ศูนย์รวมความรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

  ประวัติโดยย่อ
  - ศูนย์รวมความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  - ศูนย์รวมเครือข่ายผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านแฟรนไชส์อาหาร
  - รวบรวม,วิเคราะห์,วิจัย และเก็บสถิติ ด้านต่างๆของธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร
  - ศูนย์ความรู้ที่ถูกต้องของระบบแฟรนไชส์อาหาร ที่มีมาตรฐานสากล
  - www.facebook.com/foodfranchiseinstitute

4.2 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

3 คอร์ส