ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล (พงศ์) cover photo
ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล (พงศ์)
ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล (พงศ์)
ผู้แต่งหนังสือ Automation Marketing การตลาดอัตโนมัติ และ ผู้สร้างระบบ Marketing Automation Platform ชื่อว่า PAM (https://pams.ai)
ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล หรือที่ในวงการนักการตลาดเรียกว่า พงศ์ ผู้แต่งหนังสือ Automation Marketing การตลาดอัตโนมัติ เล่มคลาสสิคสีชมพู และ เป็นผู้ออกแบบและสร้างระบบ Marketing Automation Platform ชื่อว่า PAM (https://pams.ai) ที่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศใช้อยู่หลายแบรนด์ เป็นที่ปรึกษาและออกแบบการทำการตลาดแบบอัตโนมัติใหักับแบรนด์ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดมามากกว่า 10 ปี ล่าสุดได้นำเอาประสบการณ์จริงจากการทำการตลาดเหล่านั้นมาออกแบบคอร์ส ที่จะพานักการตลาดจากโลกเดิมเข้าสู่โลกใหม่ โลกของ Automation Marketing ได้อย่างง่ายดาย

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้แต่งหนังสือ Automation Marketing การตลาดอัตโนมัติ
    - ผู้ออกแบบและสร้างระบบ Marketing Automation Platform ชื่อว่า PAM (https://pams.ai)
    - ที่ปรึกษาและออกแบบการทำการตลาดแบบอัตโนมัติใหักับแบรนด์ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส