ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ cover photo
ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของ fanpage ดร.ทองพันชั่ง
ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ เป็นวิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ในการทำงาน บรรยาย และให้คำปรึกษาบริษัทชั้นนำต่างๆ อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 25 ปี มากกว่า 1,000 องค์กร เขียนหนังสือด้านการบริหารติดอันดับหนังสือขายดีของซีเอ็ดบุ๊ค มากกว่า 8 เล่ม เจ้าของเพจ Facebook “ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์” ดร.ทองพันชั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทบีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงค์ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ดร.ทองพันชั่ง มีประสบการณ์ในการทำงานจริงจึงทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และพัฒนาตนเองได้ทันทีหลังเรียนจบ ดร.ทองพันชั่ง ผู้ให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทักษะการใช้ชีวิตผ่าน บทสรุปแก่นสารขององค์ความรู้ด้วยรูปภาพ ที่สั้น ๆ ง่าย ๆ อย่างต่อเนื่องทุกวันในตอนเช้ามากกว่า 1,000 เรื่อง

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ในการทำงาน และบรรยายในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ดร.ทองพันชั่ง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทุกวัน
  - ปี 2552 : ได้รับโล่ห์ “ รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ “ ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปี 2553 : ได้รับ “ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจำปี 2553 “ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - คณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568
  - วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
  - นักเขียนประจำ นิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
  - ผลงานหนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันที
  - ผลงานหนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต
  - ผลงานหนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
  - ผลงานหนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
  - ผลงานหนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
  - ผลงานหนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
  - ผลงานหนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
  - ผลงานหนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
  - วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินระดับประเทศในงาน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม 4 ปีซ้อน ประจำปี 2562 / 2561 / 2560 และ 2553 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส