MelodyPlus โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส cover photo
MelodyPlus โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส
MelodyPlus โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส
โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ ที่ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรี ได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนการสอน
MelodyPlus เป็นโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ ที่ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรี ได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนดนตรีและสถาบันดนตรี MelodyPlus จะเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะการสอนแบบ private ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาวิชาดนตรีต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดครบถ้วน และมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินควบคู่กันไป ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงความเป็นมืออาชีพ ทางโรงเรียนจึงได้นำหลักสูตร Alfred จากประเทศ สหรัฐอเมริกามาใช้ ซึ่งหลักสูตร Alfred เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและใน ภูมิภาคเอเชียซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และทั้งเมโลดี้พลัสเป็นสถาบันที่ได้รับ Trinity Awards มากที่สุดในประเทศไทยตลอดปี 2013-2019 ทั้งนี้ทางโรงเรียนดนตรีและสถาบันดนตรี เมโลดี้พลัส ยังมีความทันสมัยในรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตร ที่ทางโรงเรียนต้องการมอบให้แก่ผู้ที่มาเรียนกับทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ยังแบ่งกลุ่มหลัก ๆ ของผู้ที่เข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

    ประวัติโดยย่อ
    - โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ ที่ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรี ได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนการสอน
    - โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
    - เป็นสถาบันที่ได้รับ Trinity Awards มากที่สุดในประเทศไทยตลอดปี 2013-2019

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส