จันตพงษ์ บุตรลักษณ์ cover photo
จันตพงษ์ บุตรลักษณ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส

จันตพงษ์ บุตรลักษณ์
นักวิชาการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์และไอที
Certificate - CompTIA Security+ ( Code : X51F4F5EFKVQ21TM ) - VCP550 : VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization(VCP-DCV) - MTA : Microsoft Technology Associate: Software Development Fundamentals. - Palo Alto Networks Cybersecurity Academy Instructor. Teaching - Computer Network - Linux Administrator - Network Security - Computer Programming Instructor - การสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Content Management System (JOOMLA) สำหรับบุคลากรภายในปี 2553 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP กับระบบฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้นปี 2555 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคลากรภายในปี 2555 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคคลทั่วไปปี 2555 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์การป้องกันและกำจัดไวรัสปี 2555 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์การป้องกันและกำจัดไวรัสปี 2555 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคลากรภายในปี 2556 |- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภัยคุกคามและการป้องกันภัยคุกคามทางเว็บแอพพลิเคชันสำหรับบุคลากรภายในปี 2556 - การเขียน Web Programming ด้วยภาษา PHP เบื้องต้นสำหรับบุคลากรภายในปี 2557 - TV Program and Electronic Multimedia Production for Secoundary Education held at Research Institute for Education Sciences, Laos (September 05-19,2014) Training - Palo Alto Networks Cybersecurity Academ - Cybersecurity Infrastructure Configuration - Cybersecurity Gateway- Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) - Red Hat Certified Engineer (RHCE) - VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization(VCP550-DCV)- LPIC-1- Comptia Security +

    ประวัติโดยย่อ
    - นักวิชาการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์และไอที
    - ผู้ถือ Certificate อาทิ CompTIA Security+, VCP550 : VMware Certified Professional 5, Data Center Virtualization(VCP-DCV), MTA : Microsoft Technology Associate: Software Development Fundamentals และ Palo Alto Networks Cybersecurity Academy
    - มีประสบการณ์สอนด้าน Computer Network, Linux Administrator, Network Security, Computer Programming

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส