ยอดเดช และ กนกวรรณ ว่องวิทยา cover photo
ยอดเดช และ กนกวรรณ ว่องวิทยา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

3 คอร์ส

ยอดเดช และ กนกวรรณ ว่องวิทยา
คู่หูนักลงทุน และ นักเขียนหนังสือ Bestseller เรื่องการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Forex)

  กนกวรรณ ว่องวิทยา(ครูอุ๊) และยอดเดช ว่องวิทยา(ครูยอด) คู่หูนักลงทุนที่ใช้นามปากกาว่า "ForexWar" ฟอเร็กซ์วอร์ ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex จนทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่น อีกทั้งพวกเขายังเป็นนักเขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)


  ประวัติโดยย่อ
  - นักลงทุนอิสระที่ลงทุนใน Forex, Commodity, หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
  - ผู้เขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)
  - วิทยากรด้านการลงทุนในตลาด Forex

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

3 คอร์ส