ยอดเดช & กนกวรรณ ว่องวิทยา (ForexWar) cover photo
ยอดเดช & กนกวรรณ ว่องวิทยา (ForexWar)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

3 คอร์ส

ยอดเดช & กนกวรรณ ว่องวิทยา (ForexWar)
คู่หูนักลงทุน และ นักเขียนหนังสือ Bestseller เรื่องการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Forex)
กนกวรรณ ว่องวิทยา (ครูอุ๊) และยอดเดช ว่องวิทยา (ครูยอด) คู่หูนักลงทุนที่ใช้นามปากกาว่า "ForexWar" ฟอเร็กซ์วอร์ ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex จนทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่น อีกทั้งพวกเขายังเป็นนักเขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)

    ประวัติโดยย่อ
    - คู่หูนักลงทุน นามปากกา "ForexWar" วิทยากรและนักเขียนที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนในตลาด Forex
    - นักลงทุนอิสระที่ลงทุนใน Forex, Commodity, หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
    - ผู้เขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

3 คอร์ส