ยอดเดช และ กนกวรรณ ว่องวิทยา cover photo
ยอดเดช และ กนกวรรณ ว่องวิทยา
ยอดเดช และ กนกวรรณ ว่องวิทยา
คู่หูนักลงทุน และ นักเขียนหนังสือ Bestseller เรื่องการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Forex)

  กนกวรรณ ว่องวิทยา(ครูอุ๊) และยอดเดช ว่องวิทยา(ครูยอด) คู่หูนักลงทุนที่ใช้นามปากกาว่า "ForexWar" ฟอเร็กซ์วอร์ ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex จนทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรุ่น อีกทั้งพวกเขายังเป็นนักเขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)


  ประวัติโดยย่อ
  - นักลงทุนอิสระที่ลงทุนใน Forex, Commodity, หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
  - ผู้เขียนหนังสือ Bestseller Forex War 1 (Basic Training) และ Forex War 2 (Intermediate)
  - วิทยากรด้านการลงทุนในตลาด Forex