อรนุช เลิศสุวรรณกิจ cover photo
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

67 รีวิว

1 คอร์ส

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
Co-Founder & CEO Techsauce Media


    ประวัติโดยย่อ
    - Co-Founder & CEO Techsauce Media
    - Co-Founder Thumbsup Media

4.6 คะแนนเฉลี่ย

67 รีวิว

1 คอร์ส