พรพรรณ ทิพย์มณี cover photo
พรพรรณ ทิพย์มณี
พรพรรณ ทิพย์มณี
เจ้าของแฟนเพจ "เกาหลีแบบหมู ๆ Kkoncept"

  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตนักศึกษาทุนปริญญาตรีจาก HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ (4 ปี)
  - จบหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจาก HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ (1 ปี)
  - ได้รับทุน Global Leader Scholarship (GKS) ประจำปี 2011, 2013, 2015 (3 ปี)
  - TOPIK ระดับ 6
  - ทำงานฝ่ายคอนเทนต์ KR-TH ในบริษัทเกาหลี 5 ปี
  - ประสบการณ์ล่ามและแปลภาษา 8 ปี
  - ประสบการณ์การสอนภาษาเกาหลี 8 ปี
  - เจ้าของเพจ ”เกาหลีแบบหมูๆ” มีผู้ติดตามมากกว่า 41,000 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส