ชมพูนุช สมิธ cover photo
ชมพูนุช สมิธ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส

ชมพูนุช สมิธ
นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ
หลังจากเรียนจบ ป.ตรี ก็พยายามค้นหาตนเองเรื่อยมา ทำงานมาหลายรูปแบบ จนวันหนึ่งหลังจากที่ลาออกจากงานที่กรุงเทพมาอยู่บ้านที่ลำพูนก็ได้มีเด็กสองคนเข้ามาขอให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ จึงทำให้ค้นพบตัวเองว่าชอบการเป็นครู จึงได้พัฒนาความรู้่และการสอนของตนเองเรื่อยมา แรกๆได้ไปสอนประจำให้โรงเรียนแถวบ้านและเนื่องจากละแวกที่สอนอยู่เกินครึ่งจะเป็นเด็กจะอ่อนภาษาอังกฤษมาก จะต้องรอให้ครูอ่านให้ฟัง รอคำอธิบาย เมื่อต้องการให้ทำแบบฝึกหัดจะไม่สามารถทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดได้เอง จึงทำให้คิดว่าปัญหานั้นน่าจะมาจากการที่เด็กอ่านเองไม่เป็น จึงลองค้นหาความรู้เพิ่มเติมในอินเตอร์เนต หนังสือ ประสบการณ์ และจากสิ่งที่เรียนมา สอนการสะกดให้เด็กๆ โดยเริ่มจากลองสอนเด็กที่มาเรียนพิเศษที่บ้านและนั่นทำให้พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจว่า เด็กๆ ทุกคนที่สอนด้วยวิธีนี้สามารถอ่านออกเองได้ และพวกเขารู้สึกสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น หรืออย่างน้อยพวกเขาไม่ต้องคอยครูอ่านให้ฟังทุกตัวแล้ว แต่เนื่องจากชอบชีวิตอิสระจึงทำให้ลาออกจากงานประจำมาสอนอิสระที่บ้านและรับงานสอน หรืองานวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ ตามโรงเรียนต่างๆ เป็นรายวัน หลังจากนั้นในปี 2015 อยากจะพัฒนาตนเองด้วยการไปเรียนต่อโท จึงตัดสินใจลองสอบทุนไปเรียนต่อต่างประเทศและได้รับทุนบางส่วนจาก British Council และทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ให้ทุนครูไทยเพียงคนเดียวในปีนั้นไปศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทย ปัจจุบันกลับมาเปิดสอนอิสระและรับงานค่าย งานสอนตามโรงเรียนรายวันเช่นเคย นอกจากนี้เมื่อมีเวลาว่างก็จะทำงานเป็นจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในละแวกเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่สังคม

  ประวัติโดยย่อ
  - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
  - ล่ามภาษาไทย-อังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์
  - ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
  - นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015
  - นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
  - วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
  - ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
  - ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
  - ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
  - ผู้เขียนแบบเรียน Basic English Grammar You Must Know
  - ผู้เขียนแบบเรียน 12 Tenses of English, the Complete Book
  - ผู้เขียนแบบเรียน English for Junior High Schoolers
  - ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส