Jumper Digital Academy cover photo
Jumper Digital Academy

4.1 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

1 คอร์ส

Jumper Digital Academy

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันหลักสูตรการสร้างนักพากย์เสียงที่มีผลงานการพากย์เสียงมากมายทั้ง ซีรีส์, สปอตโฆษณา, การ์ตูนอนิเมะ และอื่นๆ อีกมากมาย
    - สถาบันจัดหลักสูตรนักพากย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และมีทีม Jumper Talent ที่ผ่านการคัดเลือกได้เซ็นสัญญาและรับงานพากย์เสียงจริง
    - และในอนาคตจะมีการจัดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรธุรกิจ, หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ, หลักสูตรการเป็น DJ และอื่น ๆ อีกมากมาย

4.1 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

1 คอร์ส