พญ. ชัญวลี ศรีสุโข (หมอหวิว) cover photo
พญ. ชัญวลี ศรีสุโข (หมอหวิว)
พญ. ชัญวลี ศรีสุโข (หมอหวิว)
สูติ-นรีแพทย์ ผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี
หมอชัญวลี เกิดในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2501 จากเดิมเป็นเด็กกำพร้า เก็บขยะขาย ด้วยความยากจน และสิ้นไร้ในชีวิต สัญญากับตนเองตั้งแต่เด็กว่าจะต้องสร้างคุณค่าในตนเองให้ได้ ด้วยการตั้งใจเรียน ขวนขวาย จนได้ทุนเรียนดี (แต่ยากจน) ตั้งแต่เด็ก หมอชัญ จบแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความเมตตาของ อาจารย์เกษม วัฒนชัย อดีตคณบดี และได้ทุนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุนเทนโด Juntendo โตเกียว กับ ศ.มุนากาตะ Prof. Atsushi Munakata ทำงานเป็นหมอในพื้นที่ชนบท สามปี พบรักกับสามีที่เป็นศัลยแพทย์ เบื้องหลังความสำเร็จของชีวิต มีบุตรสามคน หมอชัญได้ศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จบมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปวารณาตนในการรักษาคนไข้ที่จังหวัดพิจิตร เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ผลงานด้านการเขียน ได้รับรางวัลหลายอย่าง และเป็นเจ้าของหนังสือ ร่วม 100 เล่ม ได้โอกาสเป็นวิทยากรรายการ "ชูรักชูรส" มาประมาณสิบปี, วิทยากรรายการวิทยุ รวมทั้งเป็นคอลัมนิสต์ประจำในวารสารต่างๆ รวม 15-20 คอลัมน์ต่อเดือน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี
  - ผู้แต่งหนังสือ ร่วม 100 เล่ม
  - วิทยากรรายการ "ชูรักชูรส" วิทยากรรายการวิทยุ และคอลัมนิสต์ประจำในวารสารต่างๆ
  - เจ้าของแฟนเพจ "ชัญวลี ศรีสุโข หมอหวิว" ให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์แก่คุณพ่อคุณแม่
  - แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส