สมภพ ไกรกาบแก้ว cover photo
สมภพ ไกรกาบแก้ว

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

สมภพ ไกรกาบแก้ว
Google Partner Badge, กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค, เจ้าของแบรนด์ กระเบื้องลายโบราณ Blezz ที่ปรึกษาธุรกิจในการทำการตลาดออนไลน์
สมภพ ไกรกาบแก้ว เป็นผู้ก่อตั้งบจก. เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค ( 2546 ) และบริษัทในเครือ ร่วมกับอีก 3 พี่น้อง และเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า กระเบื้องBlezz จัดจำหน่าย กระเบื้องลายโบราณ, กระเบื้องสระว่ายน้ำ และกระเบื้องอื่นๆ ปัจจุบัน มีสาขาอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพฯ ถนนเสรีไทย, นนทบุรี, ขอนแก่น และที่จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มโปรโมทธุรกิจของตัวเองโดยใช้ Google Ads ตั้งแต่ปี 2006 ผ่านการทดสอบ Google Ads Certificate และได้รับ Google Partner Badge และเป็นวิทยากรในโครงการ Google Ignite โดยทำการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสอนนักธุรกิจ SMEs ในการทำการตลาดออนไลน์ มาแล้วกว่า 100 ธุรกิจ รางวัลที่ผ่านมา ชนะการแข่งขันรายการ Shark Tank Thailand ครั้งที่ 1 ได้รับการจับมือร่วมทุนกับ Shark Deal มูลค่า 2 ล้านบาท รางวัลสุดยอด SMEs Startup แห่งชาติ ( ระดับสูงสุด ) ครั้งที่ 3 รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ปี 2018 ( ระดับสูงสุด) ครั้งที่ 10 รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ปี 2017 ( ระดับดีเด่น) ครั้งที่ 9 รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ปี 2016 ( ระดับดีเด่น) ครั้งที่ 8 รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ปี 2015 ( ระดับมาตรฐาน) ครั้งที่ 7 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ปี 2015 ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร รางวัล KMUTNB Business Brotherhood ประกวดนวตกรรมเกี่ยวกับ Chatbot และ Image Processing ได้รางวัล 50,000 บาท

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผจก.บริษัท เดอะตรีท้ัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด (ผู้ร่วมก่อตั้ง) 2546-ปัจจุบัน
  - กรรมการผจก.บริษัท เดอะตรีท้ัช กรุ๊ป จำกัด (ผู้ร่วมก่อตั้ง) 
  - กรรมการผจก.บริษัท วิสดอมเชน โซลูชั่น จำกัด (ผู้ร่วมก่อตั้ง) 
  - วิศวกรตรวจโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 2543-2545
  - วิศวกรเทคนิค บริษัท คอร์มิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2546 - 2547
  - ที่ปรึกษา และฝึกอบรมนักธุรกิจ SMEs มาแล้วกว่า 100 ธุรกิจ
  - วิทยากรในโครงการ Google Ignite สอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อสอบ Google Ads Certificate
  - เจ้าของเว็บไซต์ treetouch.com, thethreetouch.com, blezztile.com
  - เจ้าของแบรนด์ กระเบื้องลายโบราณ Blezz และกระเบื้องสระว่ายน้ำ Blezz
  - เจ้าของ Agency Online Wisdomchain Solution Co.,Ltd. ซื่งเป็น Google Partner Badge

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส