นภัส มรรคดวงแก้ว (โค้ชนุ่น) cover photo
นภัส มรรคดวงแก้ว (โค้ชนุ่น)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

2 คอร์ส

นภัส มรรคดวงแก้ว (โค้ชนุ่น)
Certified Coach จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
Certification in Executive Coaching จาก The University of Cambridge, Cambridge, UK Licensed Facilitator คอร์ส Coaching Clinic® จาก Corporate Coach U, London, UK Certification in Leadership Coaching Strategies from Harvard University, US ผู้เขียนหนังสือ Bestseller หลุดเสร็จ สำเร็จสุด ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 1) Human Resources and Consulting จาก Lancaster University, Lancaster, UK

  ประวัติโดยย่อ
  - Certification in Executive Coaching จาก The University of Cambridge, Cambridge, UK
  - Licensed Facilitator คอร์ส Coaching Clinic® จาก Corporate Coach U, London, UK
  - Certification in Leadership Coaching Strategies from Harvard University, US
  - ผู้เขียนหนังสือ Bestseller หลุดเสร็จ สำเร็จสุด
  - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 1) Human Resources and Consulting จาก Lancaster University, Lancaster, UK

4.4 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

2 คอร์ส