นภัส มรรคดวงแก้ว (โค้ชนุ่น) cover photo
นภัส มรรคดวงแก้ว (โค้ชนุ่น)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

2 คอร์ส

นภัส มรรคดวงแก้ว (โค้ชนุ่น)
Certified Coach จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

  ประวัติโดยย่อ
  - Certification in Executive Coaching จาก The University of Cambridge, Cambridge, UK
  - Licensed Facilitator คอร์ส Coaching Clinic® จาก Corporate Coach U, London, UK
  - Certification in Leadership Coaching Strategies from Harvard University, US
  - ผู้เขียนหนังสือ Bestseller หลุดเสร็จ สำเร็จสุด
  - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 1) Human Resources and Consulting จาก Lancaster University, Lancaster, UK

4.4 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

2 คอร์ส