พิณพร แซ่เตีย (ติวเตอร์เบลล์) cover photo
พิณพร แซ่เตีย (ติวเตอร์เบลล์)
พิณพร แซ่เตีย (ติวเตอร์เบลล์)
ติวเตอร์ และล่ามอิสระภาษารัสเซียและภาษาเกาหลี
ติวเตอร์เบลล์ ผู้ที่ชื่นชอบในการเรียนภาษาต่างประเทศ รู้ภาษาต่างประเทศหลายภาษา (ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ) มีประสบการณ์เรียน อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ ถึง 12 ปี (รัสเซีย, เกาหลี อังกฤษ และ ออสเตรเลีย) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Moscow State Linguistic University สาขา ล่ามและการแปล ภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ ประเทศรัสเซีย เกรด 3.65 ภาษาเกาหลี จบหลักสูตรภาษาเกาหลีจาก Yonsei University (หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเกาหลี) ในเมืองโซล ที่ประเทศเกาหลี สอนนักภาษารัสเซียให้กับศึกษาธรรมศาสตร์ และจุฬา ได้เกรด A ที่มหาวิทยาลัย ตลอดการเรียน ปัจจุบันทำงานเป็นล่ามอิสระให้องค์กรต่างๆ ล่ามที่ต่างประเทศ เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ เคยเป็นล่ามสัมภาษณ์โค้ชเชให้กับนิตรสารด้วย เจ้าของเพจ Let’s talk in Korean ที่คอยอัพเดตข่าวสารเจาะลึกต่างๆ ของวงการบันเทิง ข่าวต่างๆ ของ ประเทศเกาหลี

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Moscow State Linguistic University สาขา ล่าม และการแปล ภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ ประเทศรัสเซีย
  - จบหลักสูตรภาษาเกาหลีจาก Yonsei University (หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเกาหลี) ในเมืองโซล ที่ประเทศเกาหลี
  - ประสบการณ์เรียน อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ กว่า 12 ปี (รัสเซีย เกาหลี อังกฤษ และ ออสเตรเลีย)
  - ติวเตอร์ภาษารัสเซียให้กับศึกษาธรรมศาสตร์ และจุฬาฯ
  - สอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติ และสอนภาษาต่างประเทศให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
  - ล่ามอิสระให้องค์กรต่าง ๆ ที่ต่างประเทศ
  - เจ้าของเพจ "Let's talk in Korean สัพเพเหระเรื่องเกาหลี" ที่คอยอัพเดตข่าวสารเจาะลึกต่าง ๆ ของวงการบันเทิง ข่าวต่าง ๆ ของประเทศเกาหลี
  - เจ้าของเพจ "Talk to me in Russian เรียนภาษารัสเซีย"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส