อรมณี​ หาญมนตรี (ครูฟาง)​ cover photo
อรมณี​ หาญมนตรี (ครูฟาง)​
อรมณี​ หาญมนตรี (ครูฟาง)​
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอคทีฟเทรนนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ครูสอนเต้นผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปี ออกแบบโปรแกรมการเต้น และให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง เจ้าของแฟนเพจ Amanda - Dance and Mindset
เจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอคทีฟเทรนนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ครูสอนเต้นผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปี เจ้าของแฟนเพจ "Amanda - Dance and Mindset" ที่ปรึกษา และนักออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล ด้านการพัฒนาตนเองผ่านการเต้น นักสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอคทีฟเทรนนิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
    - ครูสอนเต้นผู้มีประสบการณ์กว่า 13 ปี เจ้าของแฟนเพจ "Amanda - Dance and Mindset"
    - ที่ปรึกษา และนักออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล ด้านการพัฒนาตนเองผ่านการเต้น
    - นักสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส