ชวริน โพยมรัตน์ cover photo
ชวริน โพยมรัตน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

ชวริน โพยมรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงโครงการด้านวิศวกรรมมากกว่า 14 ปี ทั้งหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ
ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี วิศวกรโครงการสาขาออกแบบกระบวนการความปลอดภัย ผ่านงานบริษัทวิศวกรรมและบริษัทที่ปรึกษา อดีตทำงานประจำอยู่ในประเทศและต่างประเทศ (สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์) โครงการที่รับผิดชอบประกอบด้วย โรงงานกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง โครงการในไทยและต่างประเทศ เช่น นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันทำงานบริษัท SCG Chemicals ประจำในส่วน Olefin and Operation Technology ดูแลงานด้านการออกแบบระบบความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและโครงการใหม่ของ SCG ในต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมด้าน digital process hazard anlysis Smart HAZOP มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบความปลอดภัย เช่น การออกแบบเบื้องต้นให้ปลอดภัย (ISP) ผังกระบวนการผลิต (Layout) การจำแนกบริเวณอันตรายทางไฟฟ้าและระบายอากาศ (Electrical Area Classification) ระบบตรวจจับก๊าซและเพลิงไหม้ (Fire & Gas system) ระบบดับเพลิง (Fire protection system) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (What-if, HAZID, HAZOP, Consequence Analysis, LOPA, SIL assessment, Bow-tie, ALARP)

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี วิศวกรโครงการสาขาออกแบบกระบวนการความปลอดภัย
    - ผ่านงานบริษัทวิศวกรรมและบริษัทที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับผิดชอบโครงการด้าน โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ฯลฯ
    - มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบความปลอดภัย เช่น การออกแบบเบื้องต้นให้ปลอดภัย (ISP) ผังกระบวนการผลิต (Layout) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (What-if, HAZID, HAZOP, Consequence Analysis, LOPA, SIL assessment, Bow-tie, ALARP) เป็นต้น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส