ชัญญา ศรีธัญรัตน์ cover photo
ชัญญา ศรีธัญรัตน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

ชัญญา ศรีธัญรัตน์
Branding, Traditional & digital marketing

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
    - ผู้จัดการแบรนด์
    - นักเขียน วิทยากร โค้ช ICF

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส