สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล cover photo
สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

24 คอร์ส

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
ที่ปรึกษาทางด้านระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประสบการณ์ทำงาน 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น ผลงานเขียน หนังสือ ทำไมบริษัทที่เติบโตมากๆถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ หนังสือ ทำไมร้านวัสดุก่อสร้างที่เติบโตมากๆถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ (การบริหารสต๊อกร้านวัสดุก่อสร้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ) หนังสือ การบริหารสต๊อกยาและธุรกิจร้านขายยาให้มีกำไรทันที หนังสือ บริหารคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรทันที หนังสือ บริหารขนส่งอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรทันที

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
  - อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
  - ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
  - ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
  - และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

24 คอร์ส