โชติวิทย์ วรสุวรรณรักษ์ (ครูซีน) cover photo
โชติวิทย์ วรสุวรรณรักษ์ (ครูซีน)
โชติวิทย์ วรสุวรรณรักษ์ (ครูซีน)
ผู้เชี่ยวชาญในการสอนและสร้างโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจและการศึกษา เจ้าของเพจ “KruSeen ครูซีน” และ “พ่อขุน แอพฯ เปลี่ยนโลก”
Trainer ผู้เชี่ยวชาญในการสอนและสร้างโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจและการศึกษา ประสบการณ์สร้างโมบายแอปพลิเคชันกว่า 10 ปี สร้างแอปฯทั้งไทยและต่างประเทศให้บริษัทชั้นนำมากกว่า 100 บริษัท Certified Blair Singer Training Academy เชี่ยวชาญในการสอนขายและสร้างทีมระดับโลก เจ้าของเพจ “KruSeen ครูซีน” และ “พ่อขุน แอพฯ เปลี่ยนโลก”

    ประวัติโดยย่อ
    - Trainer ผู้เชี่ยวชาญในการสอนและสร้างโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจและการศึกษา
    - ประสบการณ์สร้างโมบายแอปพลิเคชันกว่า 10 ปี สร้างแอปฯทั้งไทยและต่างประเทศให้บริษัทชั้นนำมากกว่า 100 บริษัท
    - Certified Blair Singer Training Academy เชี่ยวชาญในการสอนขายและสร้างทีมระดับโลก
    - เจ้าของเพจ “KruSeen ครูซีน” และ “พ่อขุน แอพฯ เปลี่ยนโลก”

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส