เอมิสา รักสยาม (ฝ้าย) cover photo
เอมิสา รักสยาม (ฝ้าย)
เอมิสา รักสยาม (ฝ้าย)
Style Consultant ครูสอนการพูด พิธีกร การปรับภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

    ประวัติโดยย่อ
    - Style Consultant ครูสอนการพูด พิธีกร การปรับภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
    - วิทยากรรับเชิญพิเศษให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส