โชติรักษ์ บุญญากาญจนะรักษ์ (ครูแหม่ม) cover photo
โชติรักษ์ บุญญากาญจนะรักษ์ (ครูแหม่ม)
โชติรักษ์ บุญญากาญจนะรักษ์ (ครูแหม่ม)
นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม
อาจารย์ การ์ตูน จิตรา อุ่นวงษ์ วิทยากร และนักบำบัด รักษาด้วยการนวด ครูแหม่ม โชติรักษ์ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Special Family Consultant เด็กที่แตกต่าง ไม่ใช่เด็กด้อยกว่า เล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม เล่นกับลูก เล่นให้สนุก และเรียนรู้อย่างมีความสุข

    ประวัติโดยย่อ
    - นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม มีความสุข สบายๆ ง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุด
    - ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ครอบครัว และความสัมพันธ์
    - เจ้าของช่อง YouTube "KruMam Kids'"
    - เจ้าของ Facebook แฟนเพจ "KruMam Kids'"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส