โชติรักษ์ บุญญากาญจนะรักษ์ (ครูแหม่ม) cover photo
โชติรักษ์ บุญญากาญจนะรักษ์ (ครูแหม่ม)
โชติรักษ์ บุญญากาญจนะรักษ์ (ครูแหม่ม)
นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม
ครูแหม่ม โชติรักษ์ นักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กที่แตกต่าง ไม่ใช่เด็กด้อยกว่า เล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม เล่นกับลูก เล่นให้ได้เรื่อง เล่นให้ได้ปัญญา....

    ประวัติโดยย่อ
    - นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม มีความสุข สบายๆ ง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุด
    - ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ครอบครัว และความสัมพันธ์
    - เจ้าของช่อง YouTube "KruMam Kids'"
    - เจ้าของ Facebook แฟนเพจ "KruMam Kids'"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส