ประกาศิต เขื่อนสุวรรณ์ (John Stocker) cover photo
ประกาศิต เขื่อนสุวรรณ์ (John Stocker)
ประกาศิต เขื่อนสุวรรณ์ (John Stocker)
ช่างภาพมืออาชีพ เจ้าของเพจ 'แหล่งความรู้สต๊อกโฟโต้'


  ประวัติโดยย่อ
  - ช่างภาพมืออาชีพ
  - ผู้ขายภาพที่ Shutterstock, iStockphoto, fotolia,123rf, dreamstime, canstock, depositphoto
  - เจ้าของเพจ 'แหล่งความรู้สต๊อกโฟโต้' บนเฟสบุ๊ค
  - เจ้าของกรุ๊ป 'แหล่งความรู้สต๊อกโฟโต้' บนเฟสบุ๊ค
  - วิทยากรคอร์สอบรมการถ่ายภาพและขายภาพ