วชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย cover photo
วชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย
วชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย
ผู้ก่อตั้ง Startyourway Youtuber ชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า 500,000 คน

    ผู้ก่อตั้ง Startyourway อดีต เป็น Graphic Design ปัจจุบันเป็น Freelance และ Youtuber


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง Startyourway ให้ความรู้เรื่องอาชีพ การงาน การหารายได้ในยุคใหม่
    - Youtuber ชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า 500,000 คน