วชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย cover photo
วชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

50 รีวิว

2 คอร์ส

วชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย
ผู้ก่อตั้ง Startyourway Youtuber ชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า 500,000 คน
ผู้ก่อตั้ง Startyourway อดีต เป็น Graphic Design ปัจจุบันเป็น Freelance และ Youtuber

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง Startyourway ให้ความรู้เรื่องอาชีพ การงาน การหารายได้ในยุคใหม่
    - Youtuber ชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า 500,000 คน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

50 รีวิว

2 คอร์ส