prop2morrow  cover photo
prop2morrow

4.5 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

2 คอร์ส

prop2morrow
สถาบันฝึกอบรมและสำนักพิมพ์ชั้นนำ ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
การแข่งขันในธุรกิจอสังหาที่เข้มข้นและข้อมูลมากมายจากหลากหลายโครงการและแหล่งอื่นๆ ที่มักเป็นการให้ความคิดเห็นด้านบวกหรือด้านลบเพียงด้านเดียว ทำให้ผู้ซื้อต้องการรับฟังความเห็นที่เป็นกลางและเจาะลึกทุกด้าน จาก Influencers ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นกันเอง Prop2morrow ตระหนักถึงความสำคัญของจุดนี้ จึงได้พัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการให้ข้อมูลและความเห็นจาก Influencer ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วีดีโอ บทความ Infographic ข่าว และในช่องทางที่ไม่ใช่เพียงแค่สื่อออนไลน์เท่านั้น แต่รวมถึงสื่อออฟไลน์ เช่น การจัดสัมมนา VIP อีเวนท์ หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกจากนี้ สิ่งที่เราแตกต่างคือ กลุ่มฐานลูกค้าของ 2morrow group ที่เป็นกลุ่มนักลงทุน ผู้สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง จึงทำให้การทำการตลาดของเจ้าของโครงการผ่าน Prop2morrow ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าเงินทุน

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันฝึกอบรมและสำนักพิมพ์ชั้นนำ ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

2 คอร์ส