อภิชัย ชัยรัตน์ cover photo
อภิชัย ชัยรัตน์
อภิชัย ชัยรัตน์
Business Coach CEO Business coaching program
อภิชัย ชยรัตน์ APICHAI CHAIRATTANA จบจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำงานแรกเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจครอบครัว ปี 2530 ในบทบาทผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการโครงการ กว่า 14 โครงการ มีประสบการณ์ การบริหารช่วงวิกฤติการณ์ปี 2540 เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต 2544 ทั้งในระดับตัวแทน ผุ้บริหารทีม และ เป็นผู้ฝึกสอน ทั้งในระดับบริษัท เป็นผู้ก่อตั้ง แคมป์ตัวแทนใหม่ ดำเนินการกว่า 10ปี ร่วมงานกับ BNI THAILAND ช่วงยุคก่อตั้ง มีบทบาทในการให้ความรู้กับนักธุรกิจ กว่า 100 อาชีพธุรกิจ ประสบการณ์กว่า 6 ปี เข้าสู่ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจอาชีพในปี 2555 และ การทำงานในลักษณะ Business Coach ที่วางแผนทั้ง ชีวิตและธุรกิจไปพร้อมๆกัน เป็นเจ้าของโปรแกรม CEO Business coaching program เป็นเจ้าของ Business Blueprint Private workshop การออกแบบธุรกิจระดับพิมพ์เขียวธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาสำหรับ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการนำบริษัท เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับการควบรวมกิจการ M&A

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ CEO Business coaching program
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบธุรกิจ Business Blueprint
    - ผู้เชี่ยวชาญด้าน การสร้างธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย หรือ การทำ M&A

4.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส