ปานรวี ปงใจ cover photo
ปานรวี ปงใจ
ปานรวี ปงใจ
ครูหัวหน้าหลักสูตร นวดไทย และหัตถศาสตร์ ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai"
1. ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การันตีความรู้ ด้วยรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 2. ครูหัวหน้าหลักสูตร นวดไทย และหัตถศาสตร์ ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai" 3. ที่ปรึกษาการให้บริการร้านนวด สปา และร้านบริการด้านความงามเพื่อการขยายการบริการและการสร้าง Signature การนวดของร้าน

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การันตีความรู้ ด้วยรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1
    - ปัจจุบันเป็นครูหัวหน้าหลักสูตร นวดไทย และหัตถศาสตร์ ของสถาบันสอนนวดไทย นวดสปา และงานบริการด้านความงามครบวงจร "Studio Academy Chiangmai"
    - ที่ปรึกษาการให้บริการร้านนวด สปา และร้านบริการด้านความงามเพื่อการขยายการบริการและการสร้าง Signature การนวดของร้าน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส