สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam) cover photo
สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

239 รีวิว

3 คอร์ส

สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)
นักพูด วิทยากร พิธีกรมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever
สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam) นักพูด วิทยากร พิธีกรมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ ปริญญาตรี : ศศ.บ. จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.00) อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ อดีตเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรชั้นนำ ระดับมหาชน พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ ในนาม Fahever Group ประวัติโดยย่อ - MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group

    ประวัติโดยย่อ
    - MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ  วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
    - อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
    - อดีตเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรชั้นนำ ระดับมหาชน
    - พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group

4.8 คะแนนเฉลี่ย

239 รีวิว

3 คอร์ส