สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam) cover photo
สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

100 รีวิว

2 คอร์ส

สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)
นักพูด วิทยากร พิธีกรมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever
MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ ปริญญาตรี : ศศ.บ. จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.00) อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ ในนาม Fahever Group

    ประวัติโดยย่อ
    - MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ  วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
    - อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
    - พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group

4.6 คะแนนเฉลี่ย

100 รีวิว

2 คอร์ส