สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam) cover photo
สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

54 รีวิว

2 คอร์ส

สุธินี อุทัยวงศ์ (MC Beam)
นักพูด วิทยากร พิธีกรมืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ MC Beam by Fahever

  MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
  ปริญญาตรี : ศศ.บ. จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท : ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (4.00)
  อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
  พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย
  และเจ้าของธุรกิจ ในนาม Fahever Group


  ประวัติโดยย่อ
  - MC Beam by Fahever อาจารย์พิเศษ  วิทยากร และพิธีกรมืออาชีพ
  - อาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การพูดเพื่อประสิทธิผล ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ
  - พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ ที่มีผู้ติดตาม Fanpage มากที่สุดในประเทศไทย และเจ้าของธุรกิจ SMEs ในนาม Fahever Group

4.6 คะแนนเฉลี่ย

54 รีวิว

2 คอร์ส