วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ cover photo
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
บรรณาธิการบริหารแห่งนิตยสาร GM


    ประวัติโดยย่อ
    - บรรณาธิการบริหารแห่งนิตยสาร GM
    - เจ้าของผลงานหนังสือ ชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง และ สุนทรียะแห่งความเหงา