สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ cover photo
สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์
สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์
วิทยากรและผู้ออกแบบหลักสูตร ของ Content Shifu

    ประวัติโดยย่อ
    - Managing Partner ของ Content Shifu และ Magnetolabs
    - วิทยากรและผู้ออกแบบหลักสูตร Inbound & Content ของ Content Shifu
    - ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่างๆ มากมาย
    - อดีต Chief Marketing Officer ของ ZipEvent

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส