ธนวิชญ์ กิจบำรุง (Money Champ) cover photo
ธนวิชญ์ กิจบำรุง (Money Champ)
ธนวิชญ์ กิจบำรุง (Money Champ)
เพจที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนแนว Value Investing

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนแนว Value Investing
    - สไตล์การลงทุนเน้นหุ้นที่เข้าใจ คาดการณ์กำไรได้ และลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
    - ประสบการณ์การลงทุน 8 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส