ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง cover photo
ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project และ Primavera

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการ
    - ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย Microsoft Project และ PRIMAVERA P6 เพื่อวางแผนและบริหารโครงการ ให้กับภาครัฐ บริษัทเอกชน และโครงการต่างๆ มามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
    - ผู้แต่งหนังสือหลายเล่ม เรื่องการวางแผน และบริหารโครงการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project และ Primavera

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส