ดร.วรวรรณ กัลยาณสุโข cover photo
ดร.วรวรรณ กัลยาณสุโข
ดร.วรวรรณ กัลยาณสุโข
ผู้ก่อตั้ง AyaThai Group, AyaThai UK, Vorawan & Associates Ltd.

  ประวัติโดยย่อ
  - Ph.D. in Crisis management, Manchester Metropolitan University, UK
  - ผู้ก่อตั้ง AyaThai Group, AyaThai UK, Vorawan & Associates Ltd.
  - ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำและบุคคลสำคัญในประเทศไทย
  - วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และ มหาวิทยาลัยบูรพา
  - ผุ้เขียนหนังสือ Blood on The Beach เกี่ยวกับวิกฤตทั่วโลก วางขายบนร้านหนังสือ Amazon, Waterstones, Barnes & Noble

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส