กระทิง พูนผล cover photo
กระทิง พูนผล
กระทิง พูนผล
The God Father of Tech Startup นักปั้น Startup ประเทศไทย และ Venture Partner ของ 500 Startup


  ประวัติโดยย่อ
  - Venture Partner, 500 Startups
  - Founder, Disrupt University
  - Founder & CEO, Mobilitz Inc.
  - Product Marketing Manager, Google
  - ปริญญาโท MBA, Stanford University