กิติพัฒน์ ชี้เจริญ cover photo
กิติพัฒน์ ชี้เจริญ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

267 รีวิว

1 คอร์ส

กิติพัฒน์ ชี้เจริญ
Business Development Manager ด้าน Strategy ที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการออกแบบ และการนำการออกแบบมาเชื่อมต่อเข้ากับโลกธุรกิจ

  ประวัติโดยย่อ
  - Business Development Manager ด้าน Strategy ที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
  - อดีต Strategic Business Design Manager บริษัท คอนทัวร์ จำกัด
  - เชี่ยวชาญด้านการจัดการการออกแบบ และการนำการออกแบบมาเชื่อมต่อเข้ากับโลกธุรกิจ
  - ปริญญาโทด้านการจัดการการออกแบบ จาก Savannah College of Art and Design ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

267 รีวิว

1 คอร์ส