ปัณณ์ธวัล ธัญญปรีดาวงศ์ cover photo
ปัณณ์ธวัล ธัญญปรีดาวงศ์
ปัณณ์ธวัล ธัญญปรีดาวงศ์
เจ้าของกิจการและที่ปรึกษาธุรกิจ เชี่ยวชาญการปรับกลยุทธ์ธุรกิจออฟไลน์ควบคู่กับการตลาดออนไลน์
เจ้าของ บริษัท เอ. โปรเวิร์ค พลัส จำกัด ประกอบกิจการด้านสื่อการสอนออนไลน์ ที่ปรึกษาธุรกิจ ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญญบิวดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการด้านรับเหมาก่อสร้าง พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เจ้าของร้านอะไหล่รถยนต์ อาลัญปัณณ์ออโต้พาร์ท เจ้าของช่อง YOUTUBE และเพจ TIKTOK - KONAOR ที่ปรึกษาธุรกิจ SME ที่ต้องการออกมามีบทบาทบนออนไลน์ เจ้าของบริษัท KONAOR เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นเรื่องการปรับกลยุทธ์เจ้าของธุรกิจออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ให้มีการเติบโตยั่งยืน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของกิจการและที่ปรึกษาธุรกิจ เชี่ยวชาญการปรับกลยุทธ์ธุรกิจออฟไลน์ควบคู่กับการตลาดออนไลน์
    - โดยเป็นประธานบริษัท KONAOR ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นเรื่องการปรับกลยุทธ์เจ้าของธุรกิจออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ให้มีการเติบโตยั่งยืน
    - ประธานบริษัท วัลแคนพลัสเรียลเอสเตท จำกัด ประกอบกิจการด้านตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญญบิวดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการด้านรับเหมาก่อสร้าง

3.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส