ปัณณ์ บุญทอง cover photo
ปัณณ์ บุญทอง

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

ปัณณ์ บุญทอง
เจ้าของ Fanpage Facebook: Happy CAD Thailand สอนใช้งาน AutoCAD Electrical และออกแบบตู้คอนโทรลอย่างมืออาชีพ
จบการศึกษาจากคณะวิศวกกรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. หาดใหญ่) มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทออกแบบและผลิตตู้คอนโทรลไฟฟ้า ที่ผลิตตู้ไฟฟ้าสำหรับอาคารขนาดใหญ่ และผลิตตู้ควบคุมมอเตอร์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมต่างในภาคตะวันออก เป็นอดีตอาจารย์พิเศษ ประจำโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ดำเนินการสร้างหลักสูตรและเป็นผู้สอนในวิชา Coding, Robot, Innovation และยังเป็นวิทยากรอิสระ สอนใช้งานโปรแกรม AutoCAD Electrical ให้กับบริษัทออกแบบทางด้านไฟฟ้า สอนเขียนโปรแกรม microcontroller และหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยม

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Fanpage Facebook: Happy CAD Thailand
    - อดีตอาจารย์พิเศษในการสร้างหลักสูตรและเป็นผู้สอนในวิชา Coding, Robot, Innovation
    - เป็นวิทยากรอิสระ สอนใช้งานโปรแกรม AutoCAD Electrical ให้กับบริษัทออกแบบทางด้านไฟฟ้า และสอนเขียนโปรแกรม microcontroller และหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยม
    - มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทออกแบบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส