ชัยรัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ cover photo
ชัยรัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส

ชัยรัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์
เชฟอู๋ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมจากประเทศญี่ปุ่น

  ประวัติโดยย่อ
  - จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการทำขนมจาก Tokyo Belle eqoque College of Confectionary and Culinary, ประเทศญี่ปุ่น
  - Patisserie at "Barbara Sweetable" in Omiya (Saitam, Japan)
  - Patisserie at "Patisserie Un Fond Solaire" in Nishi-Kasai (Chiba, Japan)
  - วิทยากรพิเศษด้านขนมหวาน เช่น สถาบันวาแตล มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนศาสตร์และศิลปการทำอาหารญี่ปุ่น ที่สถาบันศิลปการอาหาร เดอะวีสคูล โดยเป็นอาจารย์ประจำคอร์สขนมหวานญี่ปุ่น และเบเกอรี่ (Patisserie at "The V School" in Bangkok, Thailand)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

1 คอร์ส