กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ (ครูปอม) cover photo
กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ (ครูปอม)
กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ (ครูปอม)
"ครูปอม" กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ ผู้เขียนหนังสือ "ตีแตกข้อสอบคณิต PAT 1"
การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประสบการณ์ ติวเตอร์คณิตศาสตร์และนักวิชาการอิสระ ฝ่ายบริหารโครงการ Learn Corporation ฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ Online Education Unit, KPN ACADEMY ฝ่ายวิชาการและติวเตอร์คณิตศาสตร์ OPEN DURIAN เขียนหนังสือ ตีแตกข้อสอบคณิต PAT 1 เขียนบทความออนไลน์ด้านคณิตศาสตร์และการศึกษา THE STANDARD และ www.blockdit.com

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือ "ตีแตกข้อสอบคณิต PAT 1"
    - ฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
    - บทความออนไลน์ด้านคณิตศาสตร์และการศึกษา THE STANDARD

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส