ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ cover photo
ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ
ติวเตอร์ออนไลน์ เจ้าของช่อง Youtube การศึกษา ยอดชมล้านครั้ง
นายธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ) ยูทูปการศึกษา ที่มียอดเข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้ง - ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ม.จ.ธ.) - เคยเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบีซีซี สอนภาษาและคอมพิวเตอร์ (BCC) - เคยเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน สยามคอมพิวเตอร์(SIAM Computer) สอนการใช่้งานโปรแกรม Windows / Word / Excel / PowerPoint / Access , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual BASIC (VB) , การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล - อบรมการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) และเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร - ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission), ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ และเผยแพร่ผลงานเฉลยข้อสอบ ผ่านช่องทาง https://www.youtube.com/user/istylephysics ด้วยยอดวิวหลักล้าน

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  - ปริญญญาโท สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ติวเตอร์ คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย
  - อดีตอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ BCC และ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
  - ผู้สร้างช่องการเรียนคณิตศาสตร์ www.youtube.com/user/istylephysics  1 ล้านวิว

4.4 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส