ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ cover photo
ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ
ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ
ติวเตอร์ออนไลน์ , ติวเตอร์ , สอนออนไลน์ , สร้างคอร์สออนไลน์ , startcourseonline , ตัดต่อวีดีโอ , สอนสร้างคอร์สออนไลน์ , อ.บอย วรธนัท , ครูก๊อบ

  นายธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ) ยูทูปการศึกษา ที่มียอดเข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้ง
  -ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ม.จ.ธ.)
  -เคยเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบีซีซี สอนภาษาและคอมพิวเตอร์ (BCC)
  -เคยเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน สยามคอมพิวเตอร์(SIAM Computer) สอนการใช่้งานโปรแกรม Windows / Word / Excel / PowerPoint / Access , การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual BASIC (VB) , การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  -อบรมการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์(ช่อง 11) และ เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร
  -ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย(Addmission) , ปัจจุบันเป็นอาจารยืพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ และเผยแพร่ผลงานเฉลยข้อสอบ ผ่านช่องทาง https://www.youtube.com/user/istylephysics ด้วยยอดวิวหลักล้าน


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  - ปริญญญาโท สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ติวเตอร์ คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย
  - อดีตอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ BCC และ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
  - ผู้สร้างช่องการเรียนคณิตศาสตร์ www.youtube.com/user/istylephysics  1 ล้านวิว